پروژه های انجام شده

پروژه پژوهشی و تحقیقاتی تولید شیرین کننده طبیعی

photo_2021-04-07_17-16-01

با افتخار اتمام موفقیت آمیز پروژه پژوهشی و تحقیقاتی با عنوان " ارایه فرمولاسیون شیرین کننده طبیعی " توسط تیم پژوهشی و تحقیقاتی شرکتplk اطلاع رسانی میشود.