مشاوره ی سیستم های مدیریت کیفیت(ایزو)

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

ایزو

تضمین کیفیت محصولات تولیدی  مستلزم رعایت استانداردهای خاص می باشد و در این رابطه  گرفتن استانداردهایی مانند ISO در جهت بهبود فرایندهای تولیدی ، مدیریتی ، زیست محیطی و آزمایشگاهی و .......بطور قطع  میتواند اثر بخش باشد.