فرمولاسیون

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

فرمولاسیون

تولید مواد غذایی و آشامیدنی مرغوب و با کیفیت از نظر رنگ و بافت و طعم و... هیچگاه بدون فرمولاسیون مناسب امکان پذیر نخواهد بود، که در این رابطه استفاده از نیروهای کارآمد و مجرب از نقاط قوت شرکت پارس پایا لوتوس کارمانیاست.