طراحی کارخانه

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

طراحی کارخانه

طراحی کارخانجات تولید مواد غذایی و آشامیدنی بی شک یکی از مهمترین مسایل یک واحد تولیدی می باشد. اگر این کار به خوبی صورت نگیرد،  در حین تولید مدیران واحد با مشکلات زیادی دست به گریبان خواهند شد. در نظر گرفتن کلیه ضوابط ابلاغی از سوی نهادهای ذی ربط همچون معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان استاندارد و..... و رعایت اصول GMP ، در طراحی کارخانجات  دارای اهمیت فراوان می باشد که مورد تاکید این شرکت (PLK) می باشد.