رفع عیب و مشکل

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

رفع عیب و مشکل

وجود عیب در دستگاههای تولیدی ،  فرمولاسیون و مدیریت های بخشهای مختلف کارخانه و ... میتواند به کاهش کیفیت  و عرضه محصول بیانجامد که کمتر تولید کننده ای با آن مواجه نشده است. این مشکلات می توانند ضرر جبران ناپذیری به واحد تولیدی تحمیل نمایند. در این راستا خدمات مشاوره ای ،PLK میتواند رهگشا باشند.