تهیه ی طرح توجیه فنی_اقتصادی

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

تهیه ی طرح توجیه فنی_اقتصادی

لازمه شروع موفق یک فعالیت اقتصادی داشتن طرح اولیه فنی ، مالی و  اقتصادی قوی است. تا سرمایه گذاران از امنیت سرمایه گذاری و سود دهی طرح اطمینان حاصل کنند. در این زمینه امکان تهیه طرح توجیهی و همچنین  طرح های توسعه واحدهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی در شرکت مشاوره پارس پایا لوتوس کارمانیا وجود دارد.