تصفیه پساب و فاضلاب

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

تصفیه پساب و فاضلاب

یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای تولیدی موادغذایی فاضلاب و پساب حاصل از تولید می باشد که نمی توان آنها را مستقیما وارد طبیعت نمود. در این زمینه با مشاوره کارآمد،  امکان تصفیه اولیه مناسب وجود دارد.