تامین و مواد اولیه و تجهیزات

شرکت فناوران پارس پایالوتوس کارمانیا(مشاوره،آموزش،مواد اولیه،سیستم های کیفیت،فرمولاسیون)