ایزو

استاندارد ایزو 22000

 

استاندارد ایزو 22000 از جمله استاندارد های تدوین شده توسط سازمان جهانی استاندارد های مدیریت کیفیت ایزو 9000 و سیستم های HACCP است. این استاندارد برای تمام مراکز مربوط به تولید و توزیع مواد غذایی و بطور کلی در چرخه تولید تا مصرف مواد غذایی کاربرد دارد. طراحی این استاندارد به گونه ای است که مراکز مربوط به مواد غذایی را قادر می سازد که:

 • طراحی و تولید محصولی با ضریب ایمنی بالا را در سازمان خود انجام داده و آنرا با تضمین کیفیت مستمر و با دانش فنی بروز به اجرا بگذارند.
 • نیازمندی های مشتریان را مورد ارزیابی قرار داده و آن ها را در چارچوب قرارداد های مربوطه لحاظ کرده و سلامت محصول خود را تضمین نمایند.
 • با مشتریان و تامین کنندگان نیازمندی های خود ارتباط مستقیم و موثر برقرار کنند.
 • فرآورده های خود را با توجه به قوانین موجود در ارتباط با سلامت مصرف کننده تولید کنند.
 • شکایت مشتریان خود را جمع آوری و مورد ارزیابی و پاسخگویی قرار دهند.

سازمان های مجری استندارد ایزو 22000 باید سیستم مدیریت ایمنی را طراحی و در سازمان های خود اجرا کنند. پیش از این لازم است موارد زیر تامین شده باشد:

 • تعیین دامنه کاربرد آن برای فراورده های گوناگون خود
 • تعریف فرآیند تولید و مراحل انجام آن
 • اطمینان از اینکه همه عوامل مخاطره آمیز خط تولید شناسایی شده و مورد ارزیابی های لازم فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی قرار گرفته اند
 • برقراری ارتباط بین عوامل موثر در چرخه تولید و توزیع
 • اطمینان از اینکه ایمنی مصرف مواد غذایی در حد استاندارد های ملی و بین المللی است
 • بازنگری سیستم به صورت ادواری و بروز کردن سیستم
 • کنترل فرآیند و فرآورده ها در درون و بیرون سازمان و مستند سازی آن
 • مستند سازی، بازنگری و نگهداری اسناد سیستم

بازنگری سیستم مدیریت

یکی از وظایف مدیریت ارشد سیستم ایزو 22000 بازنگری ادواری آن بر اساس برنامه زمان بندی معین است. این بازنگری میزان تاسب آن و کفایت و اثر بخشی سیستم مدیریت را تعیین می کند. برای این منظور مدیریت باید اطمینان حاصل کند که داده های ضروری برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به نحو شایسته ای جمع آوری و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

کنترل فرآورده غیر ایمن و مخاطره آمیز

سازمان مجری استاندارد ایزو 22000 باید فرآورده ناسالم را به دقت مورد کنترل قرار دهد و اطمینان کند که از ورود آن به چرخه مصرف انسانی جلوگیری شود. این عمل ممکن است موقتی یا دائم باشد. اگر امکان نوعی سالم سازی فرآورده وجود داشته باشد اما امکان برگشت آن به چرخه مصرف وجود نداشته باشد، لازم است افراد یا سازمان های دارای صلاحیت موارد مصرف بعدی آن را تعیین کنند و در هر حال باید اطمینان حاصل شود که:

الف) عامل خطر مربوط به ایمنی مصرف پیش از عرضه فرآورده به بازار تا حد قابل قبول کاهش پیدا کند.

ب) فرآورده دارای عامل مخاطره آمیز برای مصرف دیگری غیر از خوراک انسان استفاده شود.

ممیزی داخلی استاندارد ایزو 22000

برای اطمینان از چگونگی اجرا و میزان اثر بخشی و کارایی استاندارد ایزو 22000 و اجزا تشکیل دهنده آن در جهت رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده، ممیزی های ادواری ضروری است.

برای ممیزی داخلی ایزو 22000 به صورت سالانه لازم است یک ماه پیش از انجام آن برنامه توسط نماینده مدیریت تدوین و به تایید سیستم برسد. سپس برنامه به اطلاع مسئولین واحد های ممیزی شونده و میزان داخلی برسد. هنگام تدوین برنامه ممیزی های داخلی بهتر است گزارش ممیزی های پشین مورد مطالعه و توجه قرار گیرد.

شرکت PLK جهت گرفتن انواع ایزو، HACCPو مشاوره سیستم مدیریت کیفیت با کادر کارآمد و متخصص در این زمینه، آماده همکاری با شما است.

ارتباط با ما:

 • 09135811531
 • 03432463437
 • plkfood.ir

 منبع: پایان، رسول، مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی 1393