ارائه خدمات علمی رایگان

ارایه خدمات علمی رایگان

شرکت PLK آمادگی دارد در انتخاب مواد شوینده و ضدعفونی کننده مناسب و روش صحیح کاربرد آنها و مهمتر از آن بهبود شرایط بهداشتی واحد تولیدی، خدمات علمی رایگان ارایه دهد.

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی