اخبار

photo_2020-07-28_06-57-38

برگزاری دوره اموزشی مجازی (وبینار) شرایط بهینه تولید در واحدهای تولید مواد غذایی توسط شرکت پارس پایا لوتوس

۹۹/۵/۵
مدرس : خانم مهندس امیری مدیرعامل شرکت plk
ارایه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش ، بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی
*شرکت PLK همواره در کنار شماست*

photo_2020-07-28_06-57-42

برگزاری دوره اموزشی مجازی (وبینار) شرایط بهینه تولید در واحدهای تولید مواد غذایی توسط شرکت plk
۹۹/۵/۵
مدرس : خانم مهندس علیزاده کارشناس مسیول معاونت غذا و دارو کرمان
ارایه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش ، بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی
*شرکت PLK همواره در کنار شماست*

photo_2020-07-19_00-39-07

اغاز به ڪار رسمی شرڪت فناور plk با حضور معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و نماینده محترم ڪرمان در مجلس در مراسم رونمایی از محصولات دانش بنیان شرکتهای فناور

شرکت فناوران پارس پایا لوتوس کارمانیا

ارائه خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره ، آموزش و بازرگانی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

photo_2020-01-01_11-29-02
معرفی خدمات شرڪت فناور plk به جناب دڪتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

معرفی خدمات شرڪت فناور plk به جناب دڪتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

photo_2020-01-01_11-29-38

معرفی خدمات شرڪت فناور plk به جناب پروفسور زاهدی نماینده محترم ڪرمان در مجلس

photo_2020-01-01_11-29-41

معرفی خدمات شرڪت فناور plk به جناب دڪتر پرداختی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشڪی ڪرمان